Karakterstructuren nieuwsbrief

De karakterstructuren nieuwsbrief heeft een nieuw jasje!
www.karakterstructuren.com is een initiatief van Tijn Ponjee, Ponjee Advies. Zij is ook de auteur van het boek ‘Word wie je Bent’ – Handboek karakterstructuren en de ontwikkelaar van de karakterstructuren test. Via het maken van de test of het bestellen van het boek heb je jezelf opgegeven om deze nieuwsbrief te ontvangen.

www.karakterstructuren.com zoals je eerder kende, is samengegaan met www.ponjeeadvies.nl. Alle informatie rondom de karakterstructuren, het boek, de test en de leergangen zijn voortaan op deze site te vinden. Samen met informatie over Tijn Ponjee, coaching, teamontwikkeling en opleidingen.

Deze nieuwsbrief verschijnt vanaf vandaag in deze vernieuwde opmaak. De inhoud van de nieuwsbrief is informatief over karakterstructuren en reflectie. Het boek “Word wie je bent” Handboek Karakterstructuren is inmiddels alweer in de derde druk verschenen. We hebben een shop aan de website toegevoegd waar je het boek, maar ook de leergangen werken en coachen met Karakterstructuren kan bestellen. Ook is er binnenkort, voor oud deelnemers van de leergangen, de mogelijkheid om deel te nemen aan supervisie bijeenkomsten rondom de karakterstructuren. Kijk hier voor meer informatie rondom de leergangen en het boek.

Karakterstructuren test vernieuwd!

De afgelopen tijd hebben we diverse statistische berekeningen en toetsen toegepast op de geanonimiseerde vragenlijsten die tot nu toe ingevuld zijn. Wij hebben aan de hand daarvan de vragenlijst nog verder aangescherpt en ook de vraagstelling waar nodig verbeterd. De test is nog steeds gratis te maken, waarbij je de uitslagen van de score op elke karakterstructuur kunt inzien. Als extra optie hebben we een uitgebreide rapportage toegevoegd die een diepgaande duiding geeft van jouw structuren en prikkelende vragen om verder op te reflecteren. Het rapport is 10 pagina’s lang en kan zowel zelfstandig als in een coach-setting gebruikt worden. Als je de test ooit gedaan hebt, is het nu mogelijk om de test nog een keer opnieuw te doen. Daarna kan je de uitgebreide rapportage bestellen. Ook de karakterstructuren test is voor wat betreft lay-out en inhoud geheel vernieuwd. Meer informatie over de test en de rapportage vind je hier.

AVG
Iedereen heeft inmiddels wel gehoord over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij zijn daarom verplicht om je te vragen of je nog steeds onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Graag sluit ik daarbij aan op jouw behoefte, vandaar dat ik twee verschillende nieuwsbrieven ga versturen. Eén voor coaches en andere professionals en de andere voor geïnteresseerden in zelfontwikkeling.

Je kan jouw voorkeuren aangeven door  te klikken op de link:”voorkeur veranderen.” maak hierna de selectie of je alleen nieuwsbrieven gericht op coaches en professionals wilt ontvangen of dat je  de algemene nieuwsbrief wilt ontvangen. Maak je geen keuze dan ontvang je beide nieuwsbrieven vanaf nu. Je kan je altijd weer uitschrijven van de nieuwsbrief via de link:”uitschrijven“.