Nieuwsbrief karakterstructuren juli 2019

In elke nieuwsbrief belicht ik één van de karakterstructuren. Vorige keer stond de vervloeiende structuur in de schijnwerpers, deze keer de opofferende of masochistische structuur. Ik noem deze structuur ook wel “De verdrager”. In deze nieuwsbrief vind je ook de nieuwe data voor de leergangen in 2020 en een mooie aanbieding. Veel leesplezier!

Verdieping: De verdrager – opofferende structuur

‘Oh, kom maar, dat doe ik wel even’. Dit zei ze tegen haar collega die naar haar toe kwam met een vraag. Dit was vlak nadat ze me vertelde dat het werk haar boven het hoofd steeg. Toen ik haar vroeg hoeveel apenvan anderen ze op haar schouders had, werd ze stil. ‘Ja, maar ja… het werk moet toch gedaan worden’. Dit is typerend voor de opofferende structuur. Dienstbaar, veel plichtsbesef, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een enorme draagkracht. Daarom is deze structuur geneigd om veel op zich te nemen. Uiteraard weten anderen hem of haar dan ook snel te vinden voor (vervelende) klusjes.

De opofferende, verdragende structuur wil het graag goed doen en cijfert zich gemakkelijk weg voor anderen of een hoger doel. Wat hieronder ligt is de innerlijke overtuiging dat hij of zij meewerkend en gehoorzaam moet zijn om zo bestaansrecht te hebben. Alleen is het zo dat bestaansrecht doorgaans niet iets is dat van buiten kan komen. Daardoor wordt deze structuur steeds weer teleurgesteld in anderen en zichzelf.
Als al deze teleurstellingen opstapelen, bouwt de verdrager als het ware druk op van binnen. Dit komt doordat het lastig is om zich uit te spreken; het zijn binnenvetters. Als de druk groter wordt dan het incasseringsvermogen (dit kan heel lang duren), kunnen ze ineens ontploffen en dan komt alles er in één keer uit. Voor anderen kan dit dan als een verassing komen, omdat ze eerder niets hebben gemerkt van opbouwend ongenoegen.

Wat voor deze structuur belangrijk is om te leren, is dat zijn of haar mening er wel degelijk toe doet. En dat hij of zij nét zo belangrijk is als ieder ander. Dit begint met de eigen behoeften en wensen serieus te nemen. En deze dan vervolgens naar buiten toe uit te spreken. Evenals zaken die hem of haar dwars zitten. Als de opofferende structuur dit steeds meer gaat doen, geeft dit een gevoel van eigenwaarde en bestaansrecht.

Wat kun je doen om hier stappen in te zetten:

handboek karakterstructuren word wie je bent
 • Aan het einde van iedere dag kun je je afvragen of er iets in de interactie met een ander is gebeurd dat je als onprettig hebt ervaren. Of iets dat je hebt ingeslikt. Neem jezelf voor om hier de volgende dag alsnog op terug te komen bij diegene.
 • Vraag je bij het verdelen van taken eens af of het aan jou is om deze taak op je te nemen. En als iemand naar je toe komt met een taak of vraag kun je jezelf steeds afvragen: 1: of het aan jou is en 2: of het nu moet.
 • Oefen voor jezelf eens met ‘nee’ zeggen op vragen of verzoeken. Je kunt klein beginnen. Let ook op de reactie van anderen als je dit doet. Hoe reageren ze? Vaak kom je tot de ontdekking dat anderen het prima vinden als je ‘nee’ zegt en zoeken ze een andere oplossing.

Accreditaties Leergangen

De leergang Professioneel Coachen met Karakterstructuren heeft een accreditatie gekregen van het NBVA (Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) voor 24 PE-punten.

Er lopen inmiddels ook accreditatie-aanvragen bij het NIP en NOBCO om bij deze organisaties de toekenning van PE-punten te krijgen.

Cover herzien vierkant handboek
Test maken

Aanbieding Leergangen

In september gaan de leergangen Professioneel Werken en Professioneel Coachen met Karakterstructuren weer van start. Voor beide leergangen zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.

In de driedaagse cursus Professioneel Werken met Karakterstructuren ligt de nadruk op werken met karakterstructuren, niet alleen wat betreft eigen ontwikkelpunten maar ook in interactie met anderen. We zoomen in op de karakterstructuren van de deelnemers en onderzoeken hoe die doorwerken in hun professionele rol en bij henzelf.

In de vierdaagse verdiepingsleergang Professioneel Coachen met Karakterstructuren leer je intensief werken met karakterstructuren en hoe je die zichtbaar kunt maken in coaching & begeleidingssituaties. Je krijgt meer inzicht in de karakterstructuren en leert ze goed herkennen en onderscheiden.

Voor beiden leergangen is nu een korting beschikbaar van €50,-. Gebruik bij je inschrijving de code kortingleergang om de korting te ontvangen. Je kan je hier inschrijven.

Data leergangen 2019 & 2020

De data voor de leergangen Professioneel Werken & Coachen met Karakterstructuren zijn gewijzigd voor dit voor- en najaar.

De definitieve data leergang Werken met Karakterstructuren

Najaar 2019
 • 18 september
 • 9 oktober
 • 30 oktober
Voorjaar 2020
 • 18 maart
 • 8 april
 • 13 mei
Najaar 2020
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 25 november

De definitieve data leergang Coachen met Karakterstructuren.

Najaar 2019
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 31 oktober
 • 22 november

Voorjaar 2020

 • 26 maart
 • 23 april
 • 14 mei
 • 4 juni
Najaar 2020
 • 24 september
 • 8 oktober
 • 29 oktober
 • 12 november