Goede interaktie met deelnemers via de vragen. Mooie afwisseling met gefilmde typeringen. Kunde, inzicht in materie en ervaring van Tijn kwamen goed naar voren. De leer van de karakterstructuren zoals Tijn die kundig en met ervaring presenteert is een mooie bril om naar eigen en andermans (onhandig) gedrag en reacties op situaties te kijken