Karakterstructurentest

Deze test meet de karakterstructuren die op jou van toepassing zijn. De resultaten kunnen een bijdrage leveren in het inzicht in je eigen karakterstructuren en de basis vormen voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Je persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten van de test worden enkel aan de deelnemer aan de test bekend gemaakt. Testresultaten kunnen in een niet naar personen herleidbare vorm, geanonimiseerd gebruikt worden voor verdere verbetering van de karakterstructurentest.

  • Geef bij elke vraag aan hoezeer de stelling op jou van toepassing is. Er zijn telkens 4 antwoordmogelijkheden: geheel mee oneens, beetje mee oneens, beetje mee eens en geheel mee eens.
  • Kies het antwoord dat het meest op jou van toepassing is. Probeer naar jezelf toe eerlijk te antwoorden, zonder hier al te lang over na te denken. Je kunt het antwoord van de voorlaatste vraag herzien via de 'Vorige' knop. Meer dan één vraag teruggaan is NIET mogelijk.
  • De test bestaat uit 78 vragen. Het invullen van de test duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Het is raadzaam om de test te maken in een rustige omgeving waar je niet afgeleid wordt.

  • Voor verdere vragen over de test of de inhoud van de test kun je een e-mail sturen naar test@karakterstructuren.com.


Algemene Voorwaarden | Disclaimer