Disclaimer

Disclaimer
Ponjee Advies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.
Ponjee Advies wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de via deze site weergegeven informatie.
Ponjee Advies is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website en de uitkomst van de karakterstructurentest, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de uitkomst van de karakterstructurentest of de op de site aangeboden informatie.
Het op correcte wijze hanteren van de Algemene Voorwaarden blijft voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing met betrekking tot (het gebruik van) de Algemene Voorwaarden of wijziging daarvan naar aanleiding van het gebruik van deze site is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.
Ponjee Advies garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website, noch voor de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Eventuele verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.

Copyright
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. De karakterstructurentest is ontwikkeld door Tijn Ponjee van Ponjee Advies. Alle eigendomsrechten en auteursrechten voor deze test berusten bij Tijn Ponjee te Utrecht.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over deze site of de test kunt u contact opnemen met de maker:
Tijn Ponjee
Medanstraat 7
3531 EC Utrecht
tijn@karakterstructuren.com
Telefoon: 06-47023540


Algemene Voorwaarden | Disclaimer